Psychologie van Hoogbegaafdheid

399,00 

Beschrijving

Leren omgaan met Hoogbegaafdheid? Volg de opleiding Psychologie van Hoogbegaafdheid Wanneer is een kind hoogbegaafd? Hoe is hoogbegaafdheid te onderscheiden van ASS en ADHD? In welke mate ervaren hoogbegaafde kinderen sociale problemen? De opleiding Psychologie van Hoogbegaafdheid geeft antwoord op deze vragen. Psychologie van Hoogbegaafdheid Hoogbegaafden behoren tot de groep van de intelligentste mensen in onze samenleving. Helaas komen hun uitzonderlijke capaciteiten vaak niet volledig tot hun recht. Sterker nog: hoogbegaafden presteren vaak onder hun kunnen en lopen tegen problemen aan, waardoor hoogbegaafdheid niet als zodanig wordt herkend en zelfs wordt verward met andere problematiek zoals autisme, ADHD of een andere gedrags- of ontwikkelingsstoornis. Onderpresteren ontstaat vaak al in de eerste jaren van het basisonderwijs en is vaak een voorbode van bijkomende problematiek. Een vroege herkenning en erkenning van hoogbegaafdheid is dus van groot belang. Meer kennis en kunde is nodig om deze groep kinderen beter te signaleren en te begeleiden, zodat ze hun volle potentieel kunnen leren benutten. Voor wie is de opleiding Psychologie van Hoogbegaafdheid bedoeld? Deze opleiding is speciaal gemaakt voor mensen die vanuit hun beroep of persoonlijke interesse meer willen weten over hoogbegaafdheid. Denk hierbij aan ouders en opvoeders, onderwijzers en leraren, psychologen en pedagogen, gezinsondersteuners, therapeuten, stressmanagers, counselors, coaches, loopbaanbegeleiders, maatschappelijk werkers, etc. Kortom: iedereen die geïnteresseerd is in hoogbegaafdheid en er beter mee wil leren omgaan. Hierbij ligt de nadruk op de ontwikkeling van hoogbegaafdheid vanaf de kindertijd.

Extra informatie

Prijs per maand

Duur