"Marketingmanager"

218,90 

Beschrijving

"" "" "De cursus Marketingmanager bereidt je optimaal voor op het examen voor een veelgevraagd marketing-diploma. Dit examen bestaat uit twee onderdelen, namelijk een deel theoretische kennis, en een deel toepassing van die kennis in de praktijk. Hierdoor ben je straks perfect voorbereid op een uitdagende baan in de marketing. Marketing-A 1 (theorie): Basisbegrippen marketing Je leert de basisbegrippen van de marketingwereld kennen en maakt kennis met de filosofie en het systeem achter marketing.   Strategische marketing Je maakt kennis met strategische marketing, de verschillende keuzes die je kunt maken en de mogelijke effecten hiervan.   Analyse Je leert verschillende analyses uit te voeren, zowel van de interne als van de externe omgeving van het bedrijf.   SWOT Je leert een SWOT-analyse uit te voeren, waarbij je kijkt naar de sterke en zwakke punten van een bedrijf, en de kansen en bedreigingen vanuit de omgeving.   Marketingstrategie Je maakt kennis met het opzetten van een marketingstrategie voor een organisatie, en leert met welke aspecten je rekening moet houden.   Product- en merkenbeleid Het belangrijkste onderdeel van wat een bedrijf bekend maakt, is het product en de daaraan verbonden merknaam. Je leert hoe een productbeleid en een merkenbeleid worden opgesteld.   Prijsbeleid Natuurlijk is de prijs een belangrijk onderdeel van je strategie. Je leert hoe je het prijsbeleid kunt inzetten voor de marketing.   Distributiebeleid Je maakt kennis met het distributiebeleid, en leert hoe je hier binnen de marketing mee omgaat.   Communicatiebeleid Communicatie is een belangrijk onderdeel van marketing. Je leert op welke manieren je communicatie kunt inzetten om het beste effect te bereiken.   Online marketing In ons huidige digitale tijdperk wordt ook het internet een steeds belangrijker kanaal voor marketing. Je maakt kennis met online marketing en leert hoe je dit kanaal kunt inzetten voor jouw doeleinden. Marketing-A 2 (praktische toepassing): Analyse van de externe omgeving Je leert de eerder opgedane kennis over de analyse van de externe omgeving toepassen in de praktijk.   Analyse van de interne omgeving De kennis die je hebt opgedaan over de analyse van de interne omgeving ga je toepassen in de praktijk.   Communicatiebeleid Met de opgedane kennis over communicatie en marketing stel je een communicatiebeleid op.   Internationale marketing Je krijgt een praktische case over internationale marketing, waarin je het totaal van jouw opgedane kennis kunt laten zien. "

Extra informatie

Duur