Pedicure Diabetische Voet

185,00 

Beschrijving

Tijdens deze opleiding krijg je meer inzicht in Diabetes Mellitus en de daaruit voortvloeiende voetproblematiek. Je leert de ernst in te schatten én je klanten in menselijke taal uit te leggen wat de volgende stap is. Zo verwijs je hen door naar de huisarts, podoloog of voetkliniek. Hierbij is het interdisciplinair werken noodzakelijk om een goede opvolging van je patiënt te verzekeren.
Deze professionele opleiding is aan te raden voor iedereen die zijn of haar klanten professioneel wil helpen en doorverwijzen.
Content
Wat is Diabetes Mellitus?
Diabeteszorg in België
Wettelijke regelingen i.v.m. diabeteszorg
Voetproblemen ten gevolge van Diabetes Mellitus
Wat is een diabetesvoet?
Medische termen m.b.t. diabetesvoet
De gevolgen van een risicovoet op de voetverzorging
Interdisciplinaire communicatie
Belang van schoeisel
De basisscreening van de voet
Screening neuropathie
Competences
Jij herkent alle symptomen van een diabetische voet en je kan de ernst ervan inschatten.
Je weet wanneer je klanten best doorverwijst naar een arts of podoloog.
Jij communiceert op een professionele manier met podologen, voetklinieken en artsen.