Nederlands voor anderstaligen

199,00 

Beschrijving

“Beheersing van de Nederlandse taal is van groot belang in het dagelijks leven. Niet alleen is dit een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen, maar ook de gesprekken met de mensen om je heen worden in het Nederlands gevoerd. Met de cursus Nederlands voor anderstaligen leer je Nederlands lezen, schrijven en spreken op basisniveau (niveau A2). Hiermee leer je Nederlands spreken in allerlei dagelijkse situaties. ” “” “” “Met de cursus Nederlands voor buitenlanders leer je op een snelle, eenvoudige manier Nederlands lezen, schrijven en spreken. Met een goede basiskennis van het Nederlands kun je je verstaanbaar maken in het dagelijks leven, en vergroot je je kans op een baan. De cursus bestaat uit een aantal onderdelen: Cursusuitleg Je begint de cursus met een uitgebreide uitleg over hoe je de cursus kunt volgen en hoe je het huiswerk kunt insturen. Nederland Je leert meer over Nederland, de Nederlandse cultuur en gewoonten. Woordvertaling Bij de cursus vind je een uitgebreide woordenlijst met vertaling vanuit de 27 instructietalen. Luisteren en spreken Je leert Nederlands spreken en begrijpen door middel van de spreek- en luisteroefeningen in de digitale leeromgeving Study Online. Lezen en schrijven Door verschillende teksten te lezen en te begrijpen, en door het oefenen met verschillende schrijfopdrachten leer je op eenvoudige wijze lezen en schrijven in het Nederlands. “