Angstcoaching

169,00 

Beschrijving

Iedereen heeft wel eens angstgevoelens. Meestal is dit een perfect gezonde en logische reactie op mogelijke gevaren. Toch kan angst bij sommige mensen ook ernstigere vormen aannemen, die leiden tot stoornissen en/of psychologische klachten. Tijdens deze opleiding Angstcoaching leer je hoe je cliënten kan begeleiden, zodat ze vrijer en met meer zelfvertrouwen door het leven gaan!
Angst komt tot uiting in een heel breed spectrum: angst voor de tandarts, spinnen, verandering, de dood… elke vorm vraagt een unieke aanpak. Met een professioneel coachingstraject leer je je cliënten hun angst rationaliseren om deze uiteindelijk te laten verdwijnen. Een erg waardevolle vorm van coaching!
Content
Wat is Angstcoaching?
Hoe ontstaan angsstoornissen?
Welke stoornissen kan ik oplossen d.m.v. Angstcoaching?
Wat is mijn rol als Coach?
Exposure-technieken
Relaxatieoefeningen
Methodes met positieve stimuli
Respectvol omgaan met cliënten
Actief leren luisteren
Een individueel coachingstraject opstellen
Competences
Je klanten kunnen geruststellen bij een emotionele angstreactie
Hen doen inzien dat hun vrees niet rationeel is
Samen een coachingtraject uitwerken en succesvol doorlopen